WÓZ-CAR -

Szanowni Państwo!

INFORMACJA DLA EKSPLOATUJACYCH WÓZKI JEZDNIOWE (WIDŁOWE)

W związku z przydzieleniem Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT) przez Prezesa Rady Ministrów nowych zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracy wózków jezdniowych (widłowych) informujemy Państwa, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr28, poz. 240), z dniem 18 sierpnia 2003r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

 

Więcej na stronie: www.udt.gov.pl

Created by DigitalSky © 2007