WÓZ-CAR -

Każdy użytkownik wózka widłowego zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym ma obowiązek zgłosić wózek do rejestracji w odpowiednim Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Eksploatujący powinien złożyć we właściwym Oddziale UDT wypełniony wniosek o przeprowadzenie badań odbiorczych eksploatowanych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, załączając wykaz posiadanej dokumentacji technicznej dla każdego wózka.

W odpowiedzi na wniosek Oddział Urzędu Dozoru Technicznego przedstawi eksploatującemu wykaz niezbędnych dokumentów, które eksploatujący wózki powinien przedłożyć w Oddziale UDT. Po złożeniu kompletu dokumentów zostanie przeprowadzona procedura badania odbiorczego i na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym wydana decyzja zezwalająca na eksploatację wózków.

Do pobrania:

Wniosek - POBIERZ

Wykaz niezbędnych dokumentów - POBIERZ

 

Created by DigitalSky © 2007